Công ty tnhh xd & tm hà thành ninh bình
Thương Hiệu Uy Tín, Niềm Tin Tưởng Cho Mọi Công Trình

Dự Án Hóa Chất Lào Cai

Tiến độ thi công : 60 ngày

2. Hạng mục : Cung cấp vật tư, gia công, lắp dựng nhà xưởng,kho chứa

Hợp đồng : cung cấp thép tấm để gia công bể phi tiêu chuẩn khu WPA

Hợp đồng : Cung cấp vật tư, gia công, lắp đặt thép gối đỡ ống công nghệ

3. Hạng mục : Chế tạo, lắp dựng 2 bể thép 2.570m3 không có mái

Tiến độ thi công : 60 ngày

 

Top
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/nhhatm4w/en.hathanhnb.com/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247